Излезе най-новият сборник с научни трудове, Серия А – Обществени науки, изкуство и култура, Том VI, 2020 г., който може да намерите по-долу.


Научните трудове на СУБ – Пловдив са включени в
базата данни на НАЦИД за реферирани издания!


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013