СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

Излезе новият сборник с научни трудове от Балканската конференция „Здраве и хранителни технологии“, Серия Б – Естествени и хуманитарни науки, Том XIX, 2019 г., който може да намерите по-долу.


Научните трудове на СУБ – Пловдив са включени в
базата данни на НАЦИД за реферирани издания!


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013

Close Menu