Излезе най-новият сборник с научни трудове, Серия Г – Медицина, фармация и дентална медицина, Том XXX, 2024 г.,  който може да намерите по-долу.


Научните трудове на СУБ – Пловдив са включени в
базата данни на НАЦИД за реферирани издания!


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013