СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

Научните трудове на СУБ – Пловдив са включени в
базата данни на НАЦИД за реферирани издания!


2019


2018


2017


2016


2015

Млади учени


2014


2013

Close Menu