Пловдивският съюз на учените организира и осъществява дейността си чрез секции, изградени по научни области, като всяка секция се ръководи от бюро, състоящо се от председател и секретар. Съюзът се ръководи от:

Председател:
Проф. д-р Владимир Андонов, д.м.

Управителен съвет:
Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева – зам.-председател
Проф. д-р Атанас Димов Арнаудов – зам.-председател
Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – научен секретар
Проф. д.и.н. Божидар Иванов Хаджиев
Проф. д.м.н. Димитър Йорданов Димитраков
Проф. д.с.н. Йордан Костадинов Тодоров
Проф. д-р Димитър Кирилов Димитров
Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
Проф. д-р Пепа Косева Атанасова, д.м.
Проф. д-р Симеон Васков Василев
Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова
Доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
Доц. д-р Весела Петрова Стефанова
Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
Доц. д-р Еленка Стоименова Георгиева
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
Доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова
Доц. д-р Мариян Неделчев Милев
Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе
Гл. ас. Мариана Василева Митева
Ас. Илиан Валериев Димитров

Контролен съвет:
Доц. д-р Иван Борисов Канин – председател

Членове:
Доц. д-р Александър Красимиров Давчев
Доц. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска


СЕКЦИИ

АГРОБИОЛОГИЯ
Проф. д-р Николай Панайотов – председател
Доц. д-р Величка Тодорова – зам.-председател

БИОХИМИЯ И БИОФИЗИКА
Гл. ас. д-р Илиян Димитров – председател
Гл. ас. д-р Валери Славчев – зам.-председател

БИОЛОГИЯ
Доц. д-р Еленка Георгиева – председател
Гл. ас. д-р Славея Петрова – зам.-председател

ИКОНОМИКА
Доц. д-р Екатерина Арабска – председател
Проф. д-р Валентина Алексиева – зам.-председател

ИСТОРИЯ – МУЗИКА
Гл. ас. д-р Мариана Митева – председател
Гл. ас. д-р Илияна Червенакова – зам.-председател

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Доц. д-р Станка Хаджиколева – председател
Доц. д-р Мариян Милев – зам.-председател

МЕДИЦИНА
Проф. д-р Пепа Атанасова, д.м. – председател
Доц. д-р Делян Делев, д.м. – зам.-председател

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Доц. д-р Весела Стефанова – председател
Гл. ас. д-р Мариела Цанова – зам.-председател

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Доц. д-р Димитър Токмаков – председател
Гл. ас. д-р Христина Андреева – зам.-председател

ФИЗИКА
Доц. д-р Тодорка Димитрова – председател
Гл. ас. д-р Анелия Дакова – зам.-председател

ФИЛОЛОГИЯ
Доц. д-р Красимира Чакърова – председател
Доц. д-р Витана Костадинова – зам.-председател

ХИМИЯ
Доц. д-р Стела Статкова – Абегхе – председател
Доц. д-р Георги Патронов – зам.-председател