Научни организации

  • Съюз на учените в България: usb-bg.org

Университети в Пловдив

  • Аграрен университет – Пловдив: www.au-plovdiv.bg
  • Медицински университет – Пловдив: mu-plovdiv.bg
  • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: uni-plovdiv.bg
  • Технически университет – София, филиал Пловдив: www.tu-plovdiv.bg
  • Университет по хранителни технологии – Пловдив: uft-plovdiv.bg

За Пловдив