>> Председател:

Проф. д-р Владимир Андонов, дм
email: vladkoandonov@abv.bg

>> Зам.-председатели:

Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева
email: panchovska@abv.bg

Проф. д-р Атанас Димов Арнаудов
email: arny87@abv.bg

>> Научен секретар:

Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова
email: tldimitrova@abv.bg

>> Контролен съвет – председател:

Доц. д-р Иван Канин
email: ikanin@abv.bg


>> Адрес за кореспонденция:

Съюз на учените в България – Пловдив
гр. Пловдив 4000
ул. „Митрополит Паисий“ № 6
email: office@usb-plovdiv.org
тел.: 032 628 654
моб. тел.: 0882 954 369

>> Банкова сметка:

Съюз на учените в България – Пловдив
Банка „ДСК-ЕАД”
ФЦ „Пълдин”
IBAN: BG88 STSA 9300 0002 6151 78
BIC: STSABGSF