Предистория

Идеята за създаване на обществено обединение на хора, ангажирани в науката и образованието, не се ражда изведнъж и случайно. Тя се явява и като необходимост на времето и като прозрение на умни и родолюбиви българи. Така възниква Българското книжовно дружество (1869 г.) преди да се възроди държавата ни. Последните десетилетия на 19-ти и първите на 20-ти век са наситени със създаване на бази за научни изследвания и практика като Ботаническата и Зоологическата градина (1888 г.), Естествено историческия музей и Бактериологическата лаборатория (1889 г.). На 1 октомври 1888 г. се сбъдва мечтата на Евлоги и Христо Георгиеви да се основе първото българско висше училище, изречено с гордост Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 1923 г. се ражда идеята за формиране на обединение, което да включва представители от различни научни направления. То носи претенциозното название „Съюз на умствените дейци“ и може да се разглежда като реален предшественик на Съюза на научните работници в България (СНРБ). Учредителното събрание се провежда на 30 октомври 1944 г.

История

Съюзът на учените в България е учреден през месец октомври 1944 г. от 17 видни български учени. Съюзът бързо се разраства и става най-голямата организация на учени и преподаватели във висшите училища. Той обединява учени от различни научни направления, в различна възраст, с различни политически убеждения. През годините на съществуването си, Съюзът неотклонно отстоява своите позиции на независима, неправителствена, нестопанска, неполитическа, професионално-творческа организация на учените.

Според промените в устава на СУБ – гласуван на последния – Осми конгрес, състоял се на 26 и 27 октомври 2001 г., и съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Съюзът на учените е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с решение на Софийски градски съд на 30 януари 2002 г., като „национална, доброволна, неправителствена и демократична творческо-професионална организация на учените“, като „юридическо лице с нестопанска цел – сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза…“, като Съюз „… изграден и функциониращ на федеративен принцип“ и „… продължител на творческите традиции на научната общност в България“.