Общо събрание на секция „Математика и информатика“ – 27.02.2024 г.

ПОКАНА

Ръководството на секция „Математика и информатика“ при СУБ – Пловдив свиква Общо събрание на секцията. То ще се проведе  

Кога: на 27.02.2024г. (вторник) от 15.00 часа
Къде: в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ № 6

със следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на секция „Математика и информатика“ за 2023 г.
 2. Приемане на Годишен план за дейността на секцията за 2024 г.
 3. Приемане на Правилник за работа на секцията
 4. Избор на Бюро на секцията

(още…)

Празник по случай Деня на будителите

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – клон Пловдив
Клуб на младите учени

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционното честване на Деня на будителите, което ще се състои на 31 октомври 2023 г. (вторник) от 17:15 часа в Синия салон на Дома на учените при следната програма:

 1. Тържествено слово.
 2. Честване на юбилейни годишнини на наши членове.
 3. Приемане на нови членове.
 4. Концертна програма.
 5. Коктейл.

(още…)

Отчетно – изборно общо събрание на пълномощниците – 28.11.2023г.

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ – Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на СУБ – Пловдив свиква отчетно – изборно Общо събрание на пълномощниците

Кога: на 28.11.2023г. (вторник) от 13.30 часа
Къде: в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ № 6

със следния дневен ред:

 1. Избор на председател и ръководство на СУБ – Пловдив;
 2. Организационни въпроси;
 3. Други.

(още…)