УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в

Хта МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ – Пловдив 2024

на 20-23 юни 2024 г.
в хибриден формат – в гр. Пловдив и онлайн.
web: https://usb-young-scientists.org

Целта на конференцията е да даде възможност за изява на млади учени – за придобиване на опит и увереност в представянето на научни идеи и резултати пред академичната общност, както и за провеждане на научни дискусии с български и чуждестранни учени.

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИМатематика и информатика, Физика, Химия, Биология, Техника и технологии, Аграрни науки, Екология, Медицинска физика, Биофизика и биохимия

МЕДИЦИНАКлинична медицина, Предклинична медицина, Обществено здраве, Дентална медицина, Фармация

ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИПедагогика и психология, Лингвистика и литературознание, Социология, Икономика, История, Мениджмънт, Право, Глобализация и туризъм, Музика и изкуство

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявка за участие в конференцията се подава онлайн, чрез качване на резюме в конферентната система на адрес: https://usb-young-scientists.org/conf2024/

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

  • Английски;
  • Български и други (за филолози).

ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Ранна регистрация
Нечленуващи в СУБ – 130 лв.
Членуващи в СУБ – 110 лв.
Студенти и докторанти – 90 лв.

Редовна регистрация
Нечленуващи в СУБ – 150 лв.
Членуващи в СУБ – 130 лв.
Студенти и докторанти – 110 лв.

Късна регистрация
Нечленуващи в СУБ – 170 лв.
Членуващи в СУБ – 150 лв.
Студенти и докторанти – 130 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛИ УСЛОВИЯ

Таксата правоучастие включва публикуването на един доклад с до 4 страници. За всяка допълнителна страница се заплаща такса от 15 лв. При всеки следващ доклад се заплаща допълнителна такса, която е с отстъпка от 20 лв.

Сборникът с доклади от конференцията ще бъде публикуван в електронен формат. Принтиран вариант на сборника може да бъде поръчан и струва 30 лв.

Един участник може да бъде съавтор в не повече от 3 публикации.

БАНКОВА СМЕТКА

Съюз на учените в България – Пловдив
Банка „ДСК-ЕАД”, ФЦ „Пълдин”
IBAN: BG88 STSA 9300 0002 6151 78
BIC: STSABGSF
Основание за плащане:  ICYS – Plovdiv’2024, номер на резюме

Номерът на резюмето е видим от конферентната система, след качване на резюме.

За издаване на фактура са необходими следните данни: име и адрес на организацията, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ. Информацията трябва да се изпрати на e-mail office@usb-plovdiv.org.

НАГРАДИ

Най – добрите доклади и постерни представяния от всяка секция ще бъдат отличени и наградени със сертификат.

ВАЖНИ СРОКОВЕ

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ
15 януари 2024 г. – 1 март 2024 г. – Регистрация за участие в конференцията и изпращане на резюмета.
15 март 2024 г. – Уведомяване за приемане или отхвърляне на докладите.
31 март 2024 г. – Плащане на такса правоучастие.

РЕДОВНА РЕГИСТРАЦИЯ
2 март 2024 г.  – 15 април 2024 г. – Регистрация за участие в конференцията и изпращане на резюмета.
30 април 2024 г. – Уведомяване за приемане или отхвърляне на докладите.
15 май 2024 г. – Плащане на такса правоучастие.

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ *
16 април 2024 г. – 14 май 2024 г. 31 май 2024 г. – Регистрация за участие в конференцията и изпращане на резюмета.
31 май 2024 г. 5 юни 2024 г. – Уведомяване за приемане или отхвърляне на докладите.
15 юни 2024 г. – Плащане на такса правоучастие.

15 юли 2024 г. – Изпращане на пълен текст на докладите за публикуване.

* Заявки за участие, получени от 15.05.2024 до 31.05.2024, ще се приемат, но е възможно те да не бъдат включени в официално публикуваната програма. Заявки за участие, получени след 31 май 2024 г. не се приемат, и няма да бъдат включени в програмата на конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ

Пленарен доклад: 30 мин.
Презентация: 15 мин.
Постер: 5-7 мин. /80 х 100 cm/

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Всички доклади ще бъдат рецензирани.

Докладите с положителни рецензии ще бъдат публикувани в Научни трудове на СУБ – Пловдив, които са включени в Националния референтен списък на съвременни български рецензирани научни издания.

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в посочения срок и които са представени в деня на конференцията.

За допълнителна информация пишете на e-mail: info@usb-young-scientists.org

ПОКАНА

Програма (английски език)

Програма (български език)

Най-добри презентации (английски език)

Заявка за участие

Шаблон за доклад

Шаблон за постер