Съюз на учените в България – Пловдив, секция “Физика“
Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физико−технологичен факултет
Медицински университет – Пловдив, катедра „Образна диагностика“
Технически университет – София, Филиал Пловдив, Факултет по електроника и автоматика

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научния семинар на тема:

„Светът на медицинската физика“,

посветен на Международния ден на медицинската физика,
рождения ден на Мария Кюри и Международния ден на рентгенологията

Семинарът ще се проведе на 08.11.2019 от 10.30 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“, гр. Пловдив.

Заявки за участие с устен доклад с продължителност до 15 минути, поздравителен адрес с продължителност до 3 минути, или постер, може да изпратите до 03.11.2019 г. на e-mail: tldimitrova@abv.bg, като посочете темата, имената и местоработата на авторите, като подчертаете името на лектора.

Ще бъде подсигурена мултимедийна техника.

Няма такса правоучастие. Входът за гости и слушатели е свободен.

За контакти:

Доц. Т. Димитрова
e-mail: tldimitrova@abv.bg
Моб. тел.: 0898 783 225

Проф. М. Стоева
e-mail: ms_stoeva@yahoo.com
Моб. тел.: 0889 711 715

Постер 1

Постер 2

Програма