Покана

С цел обсъждане на необходимостта от актуализация на ръководното ядро на Клуб на младите учени и оформяне на организационен комитет, за подготовка и провеждане на Младежка международна конференция Ви каним на организационно-дискусионна среща, която ще се състои

на 15.01.2020 г. от 16.00 часа в Дома на учените, Пловдив.

Представителите на различните секции да имат готовност за следните предложения:

  1. Председател на Клуба
  2. Член на ръководното ядро на Клуба
  3. Член на организационния комитет

Желателно е предложенията да са обсъдени с председателя на съответната секция.

Моля потвърдете своето участие!

Поздрави,
Стела Статкова