Клуб на младите учени към СУБ-Пловдив организира онлайн семинар:

„Мисия: Да възстановим нашата Земя – всеки участва!“


Лектори:

гл. ас. д-р Славея Петрова, ПУ „Паисий Хилендарски“
Виктория Гецова, Регионален мениджър „Булекопак“ АД

Кога? – 22.04.2021 г., 16:00 ч.
Къде? https://meet.google.com/qti-ogep-shr

Постер