ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На 27.03.2024 г. (сряда) от 15.30 часа в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ 6 ще се проведе заседание на Управителния съвет на СУБ – клон  Пловдив със следния 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане етапа на подготовка на „X Международна конференция на младите учени“ през 2024 г.
  2. Организационни въпроси.
  3. Други.

С уважение: проф. д-р Владимир Андонов, дм.
Председател на СУБ-Пловдив

12.03.2024г.
гр. Пловдив

Покана