СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ,
СЕКЦИЯ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

Ви кани на

МУЗИКАЛНО МАТИНЕ,
посветено на 
проф. Иван Димовски,
по случай 90 години от рожднието му, 

Събитието ще се проведе на 7.07.2024 г. от 11.00 часа във Фоайе Изкуствотека на Народна библиотека „Иван Вазов“, гр. София.

Покана