СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

Представяне на стихосбирката: „Там, дето прохожда Тополка“ 30 май 2019 г.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ в БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Народно читалище „Младост 1983“, Пловдив

Уважаеми дами и господа, най-любезно ви каним да присъствате на представянето на стихосбирката:

„ТАМ, ДЕТО ПРОХОЖДА ТОПОЛКА“

Автор: Иван Пехливанов

Модератор: Тодорка Димитрова

30 май 2019 г., от 17:00 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, гр. Пловдив

(още…)

Обучителен семинар за млади учени и докторанти 28 май 2019 г.

озранизиран от

Съюз на учените – Пловдив
Секция „Математика и информатика“
и
Студентска школа за ИКТ иновации
в бизнеса и обучението

тема: Защита на интелектуалната собственост в Интернет

лектор: адв. Атанас Костов

(още…)

Обучителен семинар за млади учени и докторанти 21 май 2019 г.

озранизиран от

Съюз на учените – Пловдив
Секция „Математика и информатика“
и
Студентска школа за ИКТ иновации
в бизнеса и обучението

тема: Методи и методология на научните изследвания

лектор: проф. д.т.н. инж. Степан Актерян

(още…)

Close Menu