СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

ПРОГРАМА

за провеждане на Българо-немския симпозиум
„България и Германия: хоризонти на сътрудничество“,
посветен на обявяването на Пловдив за европейска столица на културата

14-16 ноември 2019 г., гр. Пловдив

Програма

Close Menu