СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

ХХXIV-ти Колоквиум „Физиката в опазването на човека и околната му среда“

ХХXIV-ти КОЛОКВИУМ „ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА“
Медицинската физика и биомедицинското инженерство в опазването на здравето на човека

17-19 юни, 2016 г.

(още…)

Представяне на книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ „ПРОФ. БОРИС СИМЕОНОВ“
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ

Ви канят на 14 юни 2016 г., 16:00 ч.
в зала „Компас“ (Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”),

където ще бъде представена книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева от Татарстан

„Древните българи в лингвистичния, културния и историческия контекст на евразийското пространство“.

(още…)

Close Menu