ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На 23.03.2023 г. (четвъртък) от 15:30 часа в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ 6 ще се проведе заседание на Управителния съвет на СУБ – клон Пловдив със следния 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и приемане на отчетите за дейността на секциите на СУБ – клон Пловдив за 2022 г.
  2. Организационни въпроси.
  3. Други.

С уважение: доц. д-р Владимир Андонов, дм.
Председател на СУБ-Пловдив

Покана