ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На 29.05.2023 г. (понеделник) от 15.00 часа в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ 6 ще се проведе заседание на Управителния съвет на СУБ – клон  Пловдив със следния 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на подготовката на „IX Международна конференция на младите учени“ през 2024г.
  2. Организационни въпроси.

С уважение: доц. д-р Владимир Андонов, дм.
Председател на СУБ-Пловдив

15.05.2023г.
гр. Пловдив

Покана