ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ – Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на СУБ – Пловдив свиква отчетно – изборно Общо събрание на пълномощниците

Кога: на 28.11.2023г. (вторник) от 13.30 часа
Къде: в Дома на учените на ул. „Митрополит Паисий“ № 6

със следния дневен ред:

  1. Избор на председател и ръководство на СУБ – Пловдив;
  2. Организационни въпроси;
  3. Други.

Решението за свикване на ОСП се взе на заседание на Управителния съвет, проведено на 10.10.2023 г.

проф. д-р Владимир Андонов, дм.
Председател на СУБ-Пловдив

23.10.2023 г.
гр. Пловдив

Покана

Изборна платформа на проф. д-р Владимир Андонов, д.н.