Научен семинар на тема „Медицинската физика за устойчиво здравеопазване“,
посветен на Международния ден на медицинската физика

На 7 ноември 2022 г. от 13:30 часа в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, гр. Пловдив, ще се проведе научен семинар на тема „Медицинската физика за устойчиво здравеопазване“, посветен на Международния ден на медицинската физика.

Семинарът се организира със съдействието на Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство, и секция „Физика“ на Съюза на учените в България – Пловдив.

Вход свободен!