СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
УХТ Пловдив – КАТЕДРА „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – СОФИЯ
ИИИ при БАН-София

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Събитието ще се проведе на 10 януари 2020 г. от 10 часа  в зала „Хоризонт“
на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Организационен комитет:

проф. д.ик.н. инж. Б. Хаджиев-УХТ Пловдив , ИИИ при БАН, член на УС на БТПП и на СУП
доц. Вл. Андонов – председател  на СУБ – Пловдив
Цв. Симеонов – председател на БТППП – София
Доц. д-р В. Николова-Алексиева, Доц. д-р Д. Куманова-Ларде и Гл.ас. д-р К.Вълева – катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при УХТ

Поканени за участие в кръглата маса:

  1. Представители на университети в България: СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС – София, СА “Д.А.Ценов” – Свищов, ИУ-Варна, ТУ – София, ТУ- Варна, ТУ- Габрово, НВУ „Васил Левски“-Велико Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Финанси, Банково дело, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, АУ –Пловдив; МУ- Пловдив, ПУ- Пловдив, ВУАРР- Пловдив, ЕВУИМ- Пловдив, ВУСИ-Пловдив и др.
  2. Представители на научни организации; ИИИ при БАН, СУ-България, НТС, Овощарски институт, ИЗК „Марица”, ИКП и др.
  3. Представители на бизнес организации: Представители на БТПП – София, Камарата на инсталаторите в България, Бизнес университетската организация към УХТ – Пловдив, Български транспортен холдинг, корпорация  “Съединение”, Пловдивска стокова борса, карпорация “Авиус”, корпорация “Атлас”, корпорация КЦМ АД, „Агрион Холдинг“ АД, Асоциация на застрахователите в България,  ВП Брандс Интернешънъл АД, НОВИЗ АД, Cristian of Roma Group ООД, „Меакомп“ ООД, „ВХВ“ ООД, „Медия дизайн“ ООД, „Сиенит“ ООД, Катрин -КО и др.
  4. Представители на организации, подпомагащи израстването на младите хора в България: Ротари клубовете в Пловдив, Пазарджик и Карлово, представители на националното движение „Народните будители и АЗ” и др.
  5. Представители на младежки организации и студентски съвети.

Постер