ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Получихме покана от д-р Игор Кондрашин – ръководител на Световния философски форум – ЮНЕСКО (WPF-UNESCO), да създадем в България клон към тази организация.

Каним Ви да се включите в организационната среща на 18.12.2019 г. от 16.00 ч. в Дома на учените (ул. „Митрополит Паисий“ № 6, Старинен Пловдив) за учредяване на български клон към WPF-UNESCO.

Основно мото на Световния философски форум (СФФ) е: Философията – в помощ на човечеството (за повече информация – http://wpf-unesco.org/).

Българският клон на СФФ ще работи и за възстановяване на Клуб ЮНЕСКО в Пловдив.

Инициативен комитет:

Доц. д-р Тодорка Димитрова
Д-р Христо Христов
Д-р Румен Стоилов
Инж. Владимир Петров
Инж. Емил Чобанов