ДО
ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ОСП на СУБ – гр. Пловдив
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СУБ – гр. Пловдив

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че предвид нововъзникналата ситуация с предприемането на предпазни мерки срещу разпространението на коронавируса КОВИД-19 в страната, заседанието на Общото събрание на пълномощниците на СУБ – гр. Пловдив, насрочено

за 09.04.2020г., четвъртък, от 15.00 ч. се отменя за 07.05.2020г. от 15.00 ч.

доц. д-р Владимир Андонов, дм
Председател на СУБ – гр. Пловдив