СУБ - Пловдив, тел.: 032 628 654, моб. тел.: 0882 954 369, email: sub_plov@mail.bg

Обучителен семинар за млади учени и докторанти 22.10.2019 г.

озранизиран от

Съюз на учените – Пловдив
Секция „Математика и информатика“
и
Студентска школа за ИКТ иновации
в бизнеса и обучението

тема: Презентиране и комуникиране в научните среди

лектор: доц. д-р Желязка Райкова

(още…)

Обучителен семинар за млади учени и докторанти 04.06.2019 г.

организиран от

Съюз на учените – Пловдив
Секция „Математика и информатика“
и
Студентска школа за ИКТ иновации
в бизнеса и обучението

  • 16:00 – 17:00 ч.
    тема: Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS
    лектор: чл.-кор. проф. дтн. инж. Стефан Драгоев
  • 16:15 – 18:15 ч.
    тема: Въведение в невронните мрежи
    лектор: проф. дтн. инж. Чавдар Дамянов

(още…)

Представяне на стихосбирката: „Там, дето прохожда Тополка“ 30.05.2019 г.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ в БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
Народно читалище „Младост 1983“, Пловдив

Уважаеми дами и господа, най-любезно ви каним да присъствате на представянето на стихосбирката:

„ТАМ, ДЕТО ПРОХОЖДА ТОПОЛКА“

Автор: Иван Пехливанов

Модератор: Тодорка Димитрова

30 май 2019 г., от 17:00 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ 6, гр. Пловдив

(още…)

Close Menu