Уважаеми колеги,

Традиционната ежегодна научна конференция „Дни на науката 2020” тази година ще се проведе на 20 ноември 2020 г., в онлайн формат.

Научните сесии ще се проведат чрез платформата Google Мeet. Преди началото на конференцията ще получите мейл с програмата й, както и линкове за включване в научните сесии. Линковете ще бъдат активни 10 мин. преди началото на съответните сесии.

Благодарим Ви за интереса към научното събитие и Ви пожелаваме успешно участие!

Повече информация на уебстраницата на конференцията: https://usb-plovdiv.org/conference-2020/